אלימות נגד חריגים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נא להכניס כאן תוכן לערך

תזאורוס לוגי[edit]

  • להכניס הקשר כאן

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף ח עמוד א

אלא אימא: מתוך שלא קנה פקח לא קנה חרש. וכי תימא: מאי שנא משני חרשין דעלמא - התם תקינו להו רבנן דלא אתי לאנצויי.