אנוסה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אשה שנבעלה בעל כרחה. שונה דינה של אשה שנבעלה בעל כרחה מאשה שנבעלה מרצונה בשלושה דברים: א. אשת איש שנבעלה בעל כרחה - פטורה ממיתה, ואילו אשת איש שנבעלה מרצונה - חייבת מיתה; ב. אשת ישראל שנבעלה בעל כרחה - מותרת לבעלה, ואילו אשת ישראל שנבעלה מרצונה - אסורה לבעלה; ג. האונס נערה בתולה - חייב בתשלומי צער וחייב לקחתה לאשה, ואילו המפתה נערה בתולה - פטור מתשלומי צער ואינו חייב לקחתה לאשה (ראה: אונס; מפתה).