בדיקת מזוזות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בדיקת כשרותן של המזוזות הקבועות במשקוף, פעמיים בכל שבע שנים.

את המזוזות הקבועות בבית, בודקים פעמיים בשבע שנים. מוסרים אותן לסופר סת"ם והוא בודק אם המזוזות לא נפסלו במשך הזמן בגלל נפילת דיו מהקלף, חדירת מים ועוד.

מנהג אנשי מעשה לבדוק את המזוזות מידי שנה בחודש אלול שסימנו הוא "אני לדודי ודודי לי". כמו כן, נוהגים רבים מעם ישראל לבדוק את מזוזות ביתם בעת מחלה או צרה ר"ל. בדיקת מזוזות בעת צרה הינה מפתח גדול לישועה.

אם הובהר שהמזוזות פסולות ואין אפשרות הלכתית לתקן אותן חייבים להביאן לגניזה. צריך להזהר מאוד שהן לא תאבדנה או תגענה לידי בזיון ח"ו. מאידך, ההחלטה שאמנם הכתב פסול ואי אפשר לתקנו, אינה החלטה קלה. יש לעשות כל מאמץ אפשרי כדי שלא יבואו שמות הקודש לידי גניזה שלא לצורך.

קישורים חיצוניים[edit]