בסיס לדבר האסור

מתוך ויקישיבה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דבר שכשלעצמו אינו מוקצה, המשמש בסיס לדבר מוקצה, כלומר שמונח עליו דבר האסור בטלטול בשבת ויום טוב.

בסיס לדבר האסור הוא אחד מסוגי המוקצה האסורים בטלטול בשבת ויום טוב.

לדוגמא: מגירת שולחן שמונחים בה כלי עבודה או כסף וכדומה, נעשית בסיס לדבר האסור ואסור לטלטלה.

גם כאשר הוסר המוקצה מעל הבסיס בשבת, עדיין הבסיס אסור בטלטול, שכן מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולא יומא. אם על הבסיס מונחים מעת כניסת השבת, מלבד המוקצה, גם חפצי היתר, הוא נעשה בסיס לדבר המותר ולדבר האסור. אם חפצי ההיתר חשובים לו יותר מחפצי האיסור (שהם נחוצים לו לשימוש בשבת וכדומה), ואין אפשרות לנער את חפצי האיסור, הבסיס מותר בטלטול.