בר מצרא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מי שחלקת אדמתו גובלת עם חלקת אדמה אחרת העומדת למכירה, יש לו זכות קדימה לקניית אותה חלקת אדמה ואם נמכרה הוא יכול להוציא מין הלוקח.

טעמו של דין זה משום שנאמר ועשית הישר והטוב. יש אומרים שאף בבתים יש דין "בר מצרא", ויש חולקים.