בשורות רעות לחולה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין מבשרין בשורות רעות לחולה כדי לא לגרום לו החמרה במצבו הרפואי. הדוגמא המובאת בגמרא היא לא להודיע לו שמת לו מת.

תזאורוס לוגי[edit]

  • חולה שמת לו מת - אין מודיעין אותו שמת, שמא תטרף דעתו עליו. ואין מקרעין בפניו, ומשתקין את הנשים מפניו. מסכת מועד קטן כו: