דוד חשמל

From ויקישיבה
Revision as of 01:33, 22 June 2012 by טישיו (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

דוד שמחממים בו מים על ידי חשמל.

השימוש בו בשבת[edit]

אסור להנות בשבת ממים שהתחממו באיסור. אבל אם המים התחממו ללא כל פעולה אסורה מצידנו, מותר להנות מהם בשבת. למשל, רבים נוהגים להניח על הפלטה דוד של מים, ולמרות שהם ממשיכים להתחמם בשבת, מותר להשתמש בהם. וכן מותר להפעיל לפני כניסת השבת מיחם חשמלי, ובשבת לקחת ממנו מים לשתיה חמה. האיסור להשתמש במים חל רק במקרה שהמים התחממו באיסור, כגון שהמיחם החשמלי הופעל בשבת, או שדוד המים הונח על גבי הפלטה בשבת.

לכאורה לפי זה, אם דוד החשמל (הבוילר) הופעל לפני כניסת השבת, מותר להשתמש במים החמים שזורמים ממנו. אלא שישנה בעיה, דודי החשמל שלנו בנויים בצורה כזו, שבכל עת שפותחים את זרם המים החמים, נכנסים תחתיהם מים קרים, ואם גופי החימום שבדוד פועלים ומחממים, נמצא שהפותח את ברז המים החמים בשבת, גורם לבישולם של המים הקרים שנכנסים תחתיהם לדוד. ולכן אסור לפתוח בשבת את זרם המים החמים בשעה שהדוד פועל.

ואפילו אם כיבו את דוד החשמל לפני השבת, כל זמן שהמים שנשארו בדוד רותחים, אסור לפתוח את ברז המים החמים. משום, שכאמור, פתיחת זרם המים החמים גורמת למים קרים להיכנס לדוד, והם עלולים להתחמם על ידי מגעם במים הרותחים. נמצא שהפותח את זרם המים החמים גורם לבישול של מים קרים שנכנסים לדוד. וכשם שאסור לבשל באש כך אסור לבשל בתולדות האש, היינו בדברים שהתחממו על-ידי אש או חשמל.

אבל אם כיבו את דוד החשמל לפני שבת, והמים שבו כבר לא רותחים, מותר להשתמש במים החמימים האלו בשבת, משום שאין בכוחם לבשל את המים הקרים שיכנסו לדוד. כלומר, אם חומם של המים החמים שבאים מהדוד רב כל כך עד שאי אפשר להניח בהם את היד, אסור להשתמש בהם בשבת, מפני שיש בכוחם לבשל את המים הקרים שיכנסו לדוד. אבל אם ניתן להניח את היד בתוך זרם המים החמים, מותר להשתמש בהם בשבת, מפני שאין בכוחם של המים החמים שבדוד לבשל את המים הקרים שיכנסו אליו. למשל, אם זה שהתרחץ לפני כניסת השבת יכול היה לעמוד מתחת לזרם המים החמים ללא הוספה של מים קרים, מותר להשתמש במים החמים בשבת (ובתנאי שהדוד כבוי). ואם היה צריך להוסיף מים קרים, יהיה מותר להשתמש בחמים רק לאחר שחום המים שבדוד ירד עד שניתן יהיה להניח בהם את היד. (פניני הלכה שבת)