הקמת מצבה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חובת הקמת מצבה על קברו של הנפטר.


חיוב הקמת המצבה חל על בני משפחתו של הנפטר. מצויים מספר מנהגים בהקשר לזמן הקמת המצבה. יש הנוהגים להתחיל בהקמת המצבה לאחר ה"שבעה" ומשלימים אותה עד ה"שלושים", יש הממתינים עד י"ב חודש וישנם מנהגים נוספים. יש הנוהגים להספיד את הנפטר בעת הקמת המצבה.