הרב יצחק שלמה זילברמן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב יצחק שלמה זילברמן הינו הרב המיסד של שיטת זילברמן

הרב נמנה על הזרם החרדי. סביבו התאגדו בניו ותלמידיו והקימו את קהילת אדרת אליהו הקימת עד היום בעיר העתיקה בירושלים.

כמכווני דרכו בחר לו הרב את הגרא והרמחל לאור תורתם ומשנתם עצב את דרכו ומורשתו.

היה מן הראשונים מבני הציבור החרדי שהטיל תכלת פורפרא בכנפי בגדו. כמו כן יוחד בהנהגות נוספות על פי דרכו של הגרא כגון עיטור בתפילין כל היום ועוד דרך זו ממשיכים בה תלמידיו עד היום.

השקפתו בנוגע למצב עם ישראל בימינו הייתה כפי שהורה הגרא לתלמידיו וכפי המבואר בספר קול התור: כי יש לפעול הן בעשיה רוחנית והן בעשייה גשמית בכדי לאוקמא שכינתא מעפרא דרך זו בוטאה בבחירה להשתקע עם משפחתו ותלמידיו בעיר העתיקה בירושלים ובה להקים ולבסס את מוסדותיו, כמו כן ישנם מתלמידיו וצאצאיו המתגוררים ברובע המוסלמי שבעיר העתיקה וזאת מתוך אידאולוגיה הקוראת לשלמות הארץ ולישוב בכול חלקיה. דרך זו קיבלה גם מרבותיו הגריש אלישיב זצל והגרשז אוריבעך זצל. כמו כן כל ימיו היה עסוק בחיפוס וחקירה מתמדת אחר דרך האמת מהי

עסק רבות בשאלות מהותיות בדרכו כגון אמיתות האמונה בתורה שבכתב ובעל פה, חכמת הקבלה, היחס לפילוסופיה, חקר המקרא ועוד כמו כן היה מן הראשונים לעסוק בקירוב רחוקים מן המפורסמים שבניהם: הרב אורי זוהר הרב מרדכי ארנון כמו כן קירב את השר לעבר רחבעם זהבי היד.