הריני כפרת משכבו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כשאדם אומר דבר שמועה מפי אביו תוך שנים עשר חודש למותו, צריך להוסיף: "כך אמר אבא מרי הריני כפרת משכבו" (עלי יבוא כל רע הראוי לבוא על נפשו - רש"י קידושין לא, ב).


ברם, לאחר שנים עשר חודש, אינו אומר "הריני כפרת משכבו" אלא "זכרונו לברכה", לפי "שכבר קבל מה שקבל שאין משפט רשעי ישראל בגיהנם אלא י"ב חודש" (רש"י שם).


יש מן הפוסקים שסוברים, כי גם בתוך שנים עשר חודש יכול לומר "זכרונו לברכה", אלא שלאחר שנים עשר חודש לא יאמר "הריני כפרת משכבו", משום שמשפט רשעים בגיהנם הוא רק שנים עשר חודש.