והלא דין הוא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ביטוי המופיע לרוב במדרשי הלכה, המשמש שאלה על דבר שנאמר, שאפשר להבינו על ידי שיקול הדעת או קל וחומר, ולמה הוצרכה התורה לכותבו במפורש?