ולד מוקדשין לא יינק מן המוקדשין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ולד שנולד מבהמה שלאחר מכן הוקדשה לקרבן, לא יינק הולד, שהוא חולין, מחלב אמו, שהוא קודש.