זדון טומאת מקדש וקדשיו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם טמא שנכנס במזיד למקדש, או שאכל במזיד קדשים כשטומאתו עליו, שהוא חייב כרת, ואם התרו בו למלקות הריהו מתכפר בעונש מלקות.