זהום אויר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

זהום אויר: דגש רב הושם ע"י התורה וחז"ל על שמירת איכות האויר למען הכלל והפרט. מן הראוי להביא את ביאורו של הרלב"ג (מלכים ח, כט)בטעם הצווי 'לא תלין נבלתו על העץ' (דברים כא, כג) וז"ל:"שלא לעפש האויר".