זובן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

זובן' הוא הנרתיק שאיבר הזכרות של בעל חי חבוי בו. לפי המשנה (משנה מסכת בכורות פרק ו משנה ה אם נפגם הזובן של בהמת בכור הרי זה מום קבוע ומותר בשחיטה. וביארו הרמב"ם בפירוש המשניות והרע"ב שדוקא בנפגם הוי מום קבוע אבל בניטל הוי מום עובר