זורק אבן למרקוליס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם שזורק אבן על מצבת האליל הנקרא "מרקוריוס", שהוא חייב סקילה. מרקוליס הוא אליל הרומאים הנקרא "מרקוריוס", שהיו מקימים לשמו גל אבנים בכל פרשת דרכים, ועיקר צורתו היתה: שתי אבנים זו בצד זו ואחת על גביהן; ועוברי דרכים היו זורקים אליו אבנים, וזו היתה דרך עבודתו, ולכן הזורק אבן למרקוליס חייב סקילה; ואפילו אם זרק כדי לבזותו, הואיל ועבודתו בכך, חייב סקילה; ויש אומרים, שאם נתכוון לבזותו, אינו חייב אלא חטאת.