זו אינה משנה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ביטוי המופיע במהלך המשא ומתן התלמודי שמשמעו: דבר זה אינו מוסמך לפי שהוא לא נשנה בבית מדרשם של חכמי ישראל, ועל כן אין להסתמך עליו כלל.