זו ואין צריך לומר זו קתני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ביטוי תלמודי המשמש תשובה לשאלה מדוע נכתבה במשנה או בברייתא פיסקה המובנת מעצמה שאין צורך לפרשה. ומשיבים שזהו אחד מדרכי המשנה או הברייתא להקדים את המקרה הכבד למקרה פשוט ממנו ולרדת מן הכבד אל הקל.