זית אגורי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מין זית שאינו פולט את שמנו כשיורדים עליו גשמים (להבדיל משאר זיתים שפולטים את שמנם כשיורדים עליהם גשמים), שבו משערים את שיעור זית שאמרו חכמים ברוב שיעורי התורה.