זכר למקדש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תקנת חכמים לעשות דברים מסויימים זכר למקדש. חז"ל דרשו את החובה לעשות זכר למקדש מן הכתוב (ירמיה ל, יז): "ציון היא דרש אין לה" - מכאן שצריכה היא דרישה.(בבלי ראש השנה ל, א)

דברים שנעשים זכר למקדש[edit]

  • מן התורה לולב ניטל במקדש שבעה ימים ובמדינה יום אחד, והתקין רבי יוחנן בן זכאי שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה ימים.
  • נוהגים להקיף את התיבה בחג הסוכות כדרך שהיו מקיפים את המזבח.
  • ביום השביעי של חג הסוכות נוהגים להקיף את התיבה שבע פעמים.
  • חבטת ערבה ביום השביעי של חג הסוכות.
  • אכילת מרור בליל הסדר בזמן הזה.
  • כריכת מצה ומרור ואכילתם ביחד, כפי שהיה הלל עושה בזמן שבית המקדש היה קיים.
  • לדעת רבים גם ספירת העומר בזמן הזה אינה אלא זכר למקדש.