חבורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

א. מערכה תלמודית קצרה הבאה להביע ולהוכיח רעיון או עיקרון חדש בסוגיה. היא לרוב נאמרת בקרב קבוצת אנשים שהתבקצו כדי להאזין לרעיון, ומכאן השם. כך זה במקור. אבל כיום חבורה לעיתים מועלית על הכתב ומופצת בכתבי עת תורניים.

ב. המילה חבורה משמשת כדי לכנות קבוצת לומדים מוגדרת שלומדת יחד, באופן קבוע או לשמיעת מערכות ושיעורים כנל. בישיבת מיר למשל יש "חבורת קודשים" חבורת דף (היומי) וכיו"ב.

מקור המושג[edit]

מקור המושג בדברי הגמרא מסכת נדרים דף פא עמוד א "הזהרו בחבורה". ובפירוש ה{ר"ן| נדרים פא עמוד א}} "הזהרו בחבורה - ללמד תורה בחבורה שהתלמידים מחדדים זה את זה ואת הרב".