חודש טבת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

טבת הוא החודש הרביעי (מתשרי) בלוח השנה העברי. בתנ"ך מכונה "החודש העשירי" (מניסן). חודש טבת הוא חודש חסר, כלומר ישנם בו עשרים ותשעה ימים. הוא בא לאחר חודש כסליו ולפני חודש שבט. מזלו הוא גדי. בחודש זה חל צום עשרה בטבת (המכונה בתנ"ך צום העשירי על שם החודש), בו מתאבלים על תחילת המצור על ירושלים על ידי נבוכדנצר.