חזזית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כמין אבעבועה על גבי עור האתרוג, הנראית כפצע מוגלתי.אתרוג שעלתה חזזית על רובו - פסול. על מיעוטו - כשר. עלתה עליו חזזית בשנים או בשלושה מקומות, אפילו על מיעוטו - פסול[1]. עלתה חזזית על חותמו - פסול אפילו בכל שהוא.חזזית פוסלת בין ביום הראשון ובין בשאר ימי החג. בשעת הדחק, יש להקל בשאר ימי החג.

הערות שוליים[edit]

  1. יש אומרים ששנים או שלושה מקומות אלה, אינם פוסלים אלא אם כן נתפשטו יחד עם ההפסק שביניהם על רובו של האתרוג (אלא ששטח החזזיות עצמן הוא מיעוט האתרוג); אבל אם כל ההתפשטות היא מצד אחד של האתרוג, האתרוג כשר. ויש חולקים וסוברים שאפילו אם החזזיות עלו על גבי מיעוטו של צד אחד, האתרוג פסול.