חזיר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
חזירי בית

חזיר הוא בעל חיים טמא המפריס פרסה ואינו מעלה גרה (ויקרא יא ז ודברים יד ח). החזיר נחשב לסמל המאכלות האסורים, עד כדי כך שחז"ל בהרבה מקומות לא מזכירים את המילה "חזיר", אלא מכנים אותו בשם "דבר אחר".

כמו כן חז"ל אסרו שלא לגדל חזירים בארץ ישראל, מפני ש"כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים. בכל יום ויום היו משלשלים דינרים בקופה, ומעלים להן תמידים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמה יוונית, לעז להם בחכמת יוונית, אמר להם: כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרים בידכם. למחר שלשלו להם דינרים בקופה, והעלו להם חזיר, כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה. אותה שעה אמרו: ארור אדם שיגדל חזירים, וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית" (בבלי סוטה מט ב).

חזירי בר

החזיר מסמל גם את הצביעות, שכן הוא מראה את טלפיו כרוצה לומר "כשר אני", מפני שפרסותיו מפריסות כחיה כשרה תבנית:בראשית רבה פרשה ס"ה א'.

בשר החזיר נחשב בקרב אומות העולם לבשר טעים ואיכותי. לעיון: ר,וילק "כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה" דור לדור קובץ מחקרים לכבוד יהושע אפרון,בעריכת אופנהיימר וכשר, מוסד ביאליק 1995 עמ'99-104.