חזקת אב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אשת איש שילדה, אין אנו חוששים שמא זינתה האשה והוולד הוא ממזר, אלא מעמידים את בעלה בחזקת אביו של הנולד.


ולא עוד, אלא אפילו אם יצא שם רע על האשה והכל מרננים אחריה שהיא מזנה תחת בעלה, גם אז הבעל עומד בחזקת אב. ראה עוד: רוב בעילות אחר הבעל.