חטאת אינה נצולה בצמיד פתיל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כלי חרס מוקף צמיד פתיל, שיש בו אפר פרה אדומה או מים המקודשים באפר פרה אדומה, והוא נתון באוהל המת - האפר והמים טמאים, שאין האפר ניצול בצמיד פתיל, לפי שהוא מונח במקום טמא, והתורה אמרה (במדבר יט, ט): "ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור".


ברם, אם המים עדיין לא נתקדשו באפר, הרי הם ניצולים מטומאה ב"צמיד פתיל", שלא אמרה תורה "והניח במקום טהור" אלא לגבי האפר בלבד.