חטוטרת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ממומים הפוסלים כהנים לעבודה: כהן שיש לו גבנון - בליטה בגב. לדעת חכמים, אף חטוטרת שאין בה עצם, פוסלת את הכהן לעבודה, שנאמר (ויקרא כא, כא): "כל איש אשר בו מום מזרע אהרן לא יגש להקריב", ודרשו: השווה בזרעו של אהרן - יעבוד, ושאינו שווה בזרעו של אהרן - לא יעבוד. חולק עליהם רבי יהודה וסובר, כי חטוטרת שאין בה עצם, חתיכת בשר בעלמא היא, ואינה מום. הלכה כחכמים.