חסידות מבוארת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חסידות מבוארת הינו ביאור על רבים מספרי החסידות, המיועד לכל אחד ואחד אפילו אם אין לו ידיעה מוקדמת בתורת החסידות. מערכת הסדרה מופעלת על ידי היכל מנחם ניו יורק, ומכון אליעזר יצחק שעל ידי מערכת הכשרות OK.

בנתיים יצאו לאור שש כרכים של ביאורים על "מאמרים" מאדמו"רי חב"ד (בעיקר מאמרי אדמו"ר הזקן בעל התניא) - שני כרכים על מועדים, כרך אחד על שבת, כרך אחד על עבודת התפילה, כרך אחד על ימי שמחה, ועוד כרך של מאמרים שונים ("מאמרים מלוקטים"). כמו"כ יצאו לאור שלשה כרכים של ביאורים על ספר התניא (מתחילתו עד פרק כג). ועוד חלקים אמורים לצאת לאור בקרוב.

המייסד, העורך והכותב הראשי, הינו אחד מגדולי וחשובי הרבנים בחב"ד - הרב הגאון ר' יעקב ליב אלטיין שליט"א. לצד העורך הראשי, עומד מערכת של ת"ח ובעלי ידיעה גדולה בחסידות חב"ד (ביניהם המשפיעים המפורסמים הרבנים הגאונים ר' אלימלך צוויבל, ור' נחמן שפירא שליט"א). ברוב הכרכים, שימש הרב מאיר הכהן קליינמן שליט"א כ"סגן עורך" לצדו של העורך הראשי. בכרך האחרון שיצא לאור (ספר התניא ח"ג), הצטרף גם הרב משה גורארי' שליט"א כ"סגן עורך".

התורמים הראשיים של הפרוייקט הינם הרב דן יואל לווי שליט"א - יו"ר מערכת הכשרות OK; הרב ישעיהו בוימלגרין שליט"א מניו יארק; והרב יצחק מישאן שליט"א מברזיל.