יורה דעה סימן פז

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יורה דעה סימן פז הוא הראשון מבין הסימנים ביורה דעה שעוסקים בהלכות בשר בחלב. הוא עוסק בסוגי הבשר שנוהג בהם דין בשר בחלב, ובהגדרת הבישול שאסור בבשר בחלב.

דין באיזו בשר נוהג דין בשר בחלב, והיאך נקרא בשול, ובו י"א סעיפים

סעיף א - איסור אכילה בישול והנאה בבשר בחלב

סעיף ב - איסור דאורייתא בכל בהמה טהורה ובכל חלב מבהמה טהורה

סעיף ג - בשר או חלב טמאה בחלב או בשר טהורה אין בו איסור בשר בחלב מן התורה

סעיף ד - בישול בחלב אשה

סעיף ה - ביצים הנמצאים בעופות

סעיף ו - מעושן ומבושל בחמי טבריה אין לוקין עליו, ובישול מי חלב ובחלב זכר

סעיף ז - דין שליל בחלב, ודין שליא עור גידים ועצמות בחלב.

סעיף ח - נסיובי דחלבא

סעיף ט - חלב הנמצא בקיבה אם נחשב חלב

סעיף י - חלב הנמצא בקיבה שהשאירו בקיבה אם נאסר

סעיף יא - העמדת גבינה בעור של קיבה מתי נאסר ודין דבר המעמיד אפילו באלף לא בטיל

ערכים בויקישיבה שעוסקים ביורה דעה סימן פז[edit]
שאלות מתוך מבחני הרבנות הראשית על סימן זה[edit]

מבחני הרבנות הראשית מתפרסמים באתר הרבנות. כל הזכויות שמורות לרבנות הראשית.

שאלה: (מתוך מבחן ניסן תשע"ו)

דין ביצים שבתוך התרנגולת

איתא בגמ' בביצה (ז.) "השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב ר' יעקב אומר אם היו מעורות בגידין אסורות". בפירוש המילה "גמורות" נחלקו הראשונים.

א. כתוב ד' שיטות בראשונים בזה. והאם ההיתר לשיטתם הוא אפי' מעורות בגידין.

ב. כיצד פוסקים השו"ע והרמ"א בדין הנ"ל.

ג. מהי שיטתו של הש"ך בדין הנ"ל. וכיצד פוסקים הרש"ל והט"ז להלכה.

תשובה:

א-ב. השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות

ג.


שאלה(מתוך מבחן ניסן תשע"ו)

דין המתנה בין בשר לחלב

בעלת הבית הניחה סיר (מחורר בתחתיתו) עם מאכל קוסקוס פרווה מעל קדירה רותחת של מרק עם בשר. כך שהזיעה הרותחת של המרק נבלעה בתוך מאכל הקוסקוס ונתנה בו טעם הבשר. ואין שישים במאכל הקוסקוס כנגד קדירת המרק. האם אדם שאכל מן הקוסקוס הנ"ל עליו להמתין שש שעות כדי לאכול ארוחת חלבית. נתח את צדדי הבעיה ובסס את תשובתך.

תשובה:

זיעה

ריחא מילתא

מיקרופדיה תלמודית:בשר בחלב#התבשל בקדירה של בשר

שאלה (מתוך מבחן תשרי תשע"ו).

פועל יהודי העובד במפעל המייצר מזון לבעלי חיים מתוצרי בשר וחלב, האם מותר לסייע בבישול וליהנות מהתוצרים (כגון לתת לבעלי חיים שברשותו) במקרים הבאים:

א. נבלות וטריפות מבושלות בחלב (פעמים קמץ)

ב. דם או חלב (בצירה) המבושלים בחלב (פעמים קמץ)

ג. כבד המטוגן בחמאה, בשר וחמאה מעושנים, ערבו בשר בחלב חם בחם בכלי שני.

תשובה:

א.

ג. כבד המטוגן בחמאה: - מיקרופדיה תלמודית:בשר בחלב#טיגון - וכיון שמחלוקת ראשונים הוא אם מותר בטיגון מן התורה, משמע שאסור מספק בהנאה.

בשר וחמאה מעושנים - מיקרופדיה תלמודית:בשר בחלב#עישון - וכיון שספק איסור תורה הוא, משמע שמספק אסור גם בהנאה.

ערבו בשר בחלב חם בחם בכלי שני - בשר בחלב#הקפדות נוספות בבישול והנאה - ומשמע שם שהחומרה רק בכלי ראשון, ובכלי שני אין מקום להחמיר בדבר כלל.