ישתבח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ברכה המסיימת את "פסוקי דזמרה". ברכת "ישתבח", אינה פותחת בברוך, לפי שהיא סמוכה לברכת "ברוך שאמר", שכן שתיהן נתקנו על פסוקי דזמרה, ברכת "ברוך שאמר" - לפניהם, וברכת "ישתבח" - אחריהם. יש נוהגים לעמוד ב"ישתבח". בני עדות המזרח אינם נוהגים לעמוד ב"ישתבח".