כל הנודרת על דעת בעלה נודרת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מה שאמרה תורה שהבעל מפר את נדרי אשתו, הטעם לכך הוא, משום שאין אשה נודרת אלא על דעת בעלה, וכאילו פירשה, שאם לא ירצה לא יהיה נדר.