מאפה רעפים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מאפה רעפים הוא כל מעשה בצק שנאפה על לבנים של טיט מלובנות באש. הדין הוא שהאומר "הרי אני מקבל עלי להביא לבית המקדש מנחת מאפה תנור" אם יביא מאפה רעפים לא יצא ידי חובתו (מנחות סג.) וכן פסק להלכה הרמב"ם בהלכות מעשה הקרבנות (פרק יז הלכה א) "הנודר מנחה מאפה תנור לא יביא מאפה כופח ולא מאפה רעפים ולא מאפה יורות הערביים" והקרית ספר מסביר שמנחת רעפים לא נכללת בכוונת הפסוק "מאפה תנור" שאפייה על גבי רעפים אינה מוגדרת בהלכה כ"תנור".