מגילת אסתר: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

22 February 2021

9 March 2020

4 March 2020

2 March 2020

21 February 2018

12 March 2017

27 October 2016

10 April 2016

22 March 2016

21 March 2016

11 February 2015

6 April 2014

30 March 2014

3 March 2013

21 February 2013

11 October 2012

10 October 2012

9 October 2012

3 October 2012

6 September 2012

31 July 2012

11 July 2012

  • curprev 07:2107:21, 11 July 2012למאי נ"מ? talk contribsm 73,341 bytes −4 /* קדושתה ומקומההמילה "מקום" כאן במשמעולת כפולה {{מקור|(ראה}} {{מקור|מורה נבוכים א ח$מו"נ ח"א פ"ח}}{{מקור|)}}: הן מקומה הפיזי ביחס ספרים אחרים בתנ"ך, undo

29 June 2012

  • curprev 15:1515:15, 29 June 2012למאי נ"מ? talk contribsm 73,345 bytes +302 /* קדושתה ומקומההמילה "מקום" כאן במשמעולת כפולה {{מקור|(ר' מו"נ ח"א פ"ח)}}: הן מקומה הפיזי ביחס ספרים אחרים בתנ"ך, והן במובן של מדרגה ומעלה. ביחס undo

28 June 2012

27 June 2012

26 June 2012

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)