מעקה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מצוות עשיית גדר מסביב למקום שיש חשש לנפילה ממנו.


מצוה מן התורה לבנות מעקה מסביב לגג שמשתמשים בו, מפאת החשש שמא יפלו ממנו בני אדם, שנאמר (דברים כב, ח): "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו".


על המעקה להיות גבוה עשרה טפחים ועליו להיות יציב, כדי שיוכל לשאת את משקלו של האדם הנשען עליו.


כמו כן, חובה לבנות מעקה בכל מקום שגובהו עשרה טפחים או יותר מהשטח שמתחתיו, אם במקום הגבוה עוברים או משתמשים אנשים, כגון: מרפסת, חדר מדרגות וכדומה.


גם כאשר יש בור פתוח חייבים לכסותו או לבנות מעקה מסביבו, באופן ששוב לא יהיה חשש שיפלו לתוכו.


חיוב זה נובע מדברי הפסוק (שם): "ולא תשים דמים בביתך" שממנו לומדים שעל האדם להרחיק מרשותו את כל הדברים המסוכנים, כדי שלא יגרמו נזקים או אסונות לבריות.