מנחת חינוך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק במנחה שמקריב הכהן ביום תחילת עבודתו במקדש. אם התכוונתם לפירוש בסיסי לספר החינוך, עיינו בערך מנחת חינוך (ספר).

עשירית האיפה סולת בלולה בשמן, שמביא כל כהן ביום שמתחנך לעבודה בבית המקדש, או כהן שנתמנה להיות כהן גדול, קודם שמתחיל בעבודה.


"מנחת חינוך" - נשרפת כולה על גבי המזבח כ"מנחת חביתין" (שכן כל מנחת כהן נשרפת כולה על גבי המזבח, שנאמר: "וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל").