נוטל שכר להעיד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

נוטל שכר להעיד הוא אדם שנוטל שכר בעד עדותו.

מקור וטעם[edit]

מקורו בברייתא[1]: "הנוטל שכר לדון דיניו בטלים להעיד עדותו בטלה".

בטעם הדבר חלוקים האחרונים אם מטעם "מה אני בחינם אף אתם בחינם"[2] או משום שחיישינן לשקר [3]

פרטי הדין[edit]

  • נסתפקו אם דינו מדאורייתא או מדרבנן[4]
  • מי שנוטל שכר כדי להעיד - עדותו בטלה. ולא אותה עדות בלבד, שידוע שנטל בה שכר, היא שבטלה, אלא כל עדויותיו שהעיד - בטלים הם, אלא אם כן ידוע שלא נטל בהם שכר.
  • האיסור הוא בשכר על העדות ברם, שכר בטלה, מותר לו ליטול.

הערות שוליים