ניסוי קליני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ניסוי קליני הוא ניסוי רפואי בבני אדם העומד בפיקוח ומשווה לקבוצת בקרה. לדוגמא: קבוצה אחת מקבלת תרופה חדשה לעומת קבוצה אחרת שאינה מקבלת את התרופה ההשוואה בין הקבוצה הראשונה לשניה מראה האם יש השפעה לתרופה והאם היא חיובית או שלילית. ניסוי באמצעות קבוצת ביקורת מצינו עוד בתנ"ך, בספר דניאל בתחילתו מובא שדניאל שהובא לבית מלך בבל לא רצה לאכול מאכלים טמאים, הממונה חשש לתת ליהודים מאכלים כשרים ודניאל הציע לו לעשות ניסוי עם קבוצת ביקורת של אוכלי מאכלי המלך והניסוי אכן הצליח.

תזאורוס לוגי[edit]

  • "וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתיו ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל וייתן האלקים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים ויאמר שר הסריסים לדניאל ירא אני את אדוני המלך אשר מינה את מאכלכם ואת משתיכם אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם וחייבתם את ראשי למלך ויאמר דניאל אל המלצר אשר מינה שר הסריסים על דניאל חנניה מישאל ועזריה נס נא את עבדיך ימים עשרה וייתנו לנו מן הזירועים ונאכלה ומים ונשתה וייראו לפניך מראינו ומראה הילדים האוכלים את פת בג המלך וכאשר תראה עשה עם עבדיך וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה ומקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך" - דניאל א פסוקים ח-טו