נערה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נערה - אשה שהביאה שתי שערות משהגיעה לגיל שתים עשרה שנה ויום אחד; "בוגרת" - אשה, כעבור ששה חודשים מיום שנעשתה "נערה".

אשה שהביאה שתי שערות משהגיעה לגיל שתים עשרה שנה ויום אחד, הריהי נעשית "נערה", וכשעברו ששה חודשים נוספים, הריהי נעשית "בוגרת".