נשים בכלל נזק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דין האשה כדין האיש לעניין נזקים, בין שהזיקה אחרים ובין שאחרים הזיקוה, שנאמר (שמות כא, א): "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". "לפניהם" משמעו לפני כולם, אנשים ונשים.