סיוטי לילה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

  • אמר רב הונא לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב ולאדם רע אין מראין לו חלום רע
  • שמואל כי הוה חזי חלמא בישא אמר וחלומות השוא ידברו
  • א"ר לוי לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ"ב שנה
  • יפה תענית לחלום כאש לנעורת (שבת י"א)