עמוד השדרה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עמוד השדרה הוא איבר המורכב מחוליות ובתוכו חוט השדרה, עמוד השדרה נמצא בגב ראשיתו בראש וסופו בעצם האגן.

בהלכות תפילה[edit]

בתפילה צריך לכרוע באבות והודאה עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה [1]

בהלכות רפואה[edit]

הציץ אליעזר [2] דן ברמת הסיכון של תינוקות הסובלים בעמוד השדרה

בהלכות שחיטה[edit]

בהמה שנשחטה יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי כמה חוליות חסרות נחשב כטריפה.

בטומאה וטהרה[edit]

יש מחלוקת בין בית שמאי כמה יחסר מעמוד השדרה על מנת שעמוד השדרה יטמא באוהל.

תזאורוס לוגי[edit]

  • שו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן פח

הערות שוליים

  1. שו"ע או"ח סי' קיג סעיף ד
  2. חלק יג סימן פח