ערי הלויים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ארבעים ושמונה ערים שבהם התגוררו הלויים.

שבט לוי לא קיבל חלק ונחלה בארץ ישראל, כמו שנאמר: "בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה", אך עם ישראל נצטווה לתת ללויים ערים לשבת בהן, כמו שנאמר: "צו את בני ישראל ונתנו ללויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת". סך הכל ניתנו ללויים ארבעים ושמונה ערים, שנאמר: "ואת הערים אשר תתנו ללויים את שש ערי המקלט... ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר. כל הערים אשר תתנו ללויים ארבעים ושמונה עיר".


ראה עוד[edit]