פרכדיגמא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פרכדיגמאהוא מטבע שנפסל על ידי מלך חדש, עד אשר יטביעו עליו את צורתו של המלך החדש.

פרכדיגמא בלשון מושאל[edit]

רבי ישמעאל היה מכנה פלגס בשם "פרכדיגמא" (מסכת פרה פרק א) ואת טעמו מסביר רבינו עובדיה מברטנורא: פרכדיגמא - למטבע שנפסל קורין כן בלשון יוני. אף זה נפסל מתורת איל ומתורת כבש: מביא עליו נסכי איל - שלישית ההין. ונפקא לן מדכתיב או לאיל, ...