פרשבורג ירושלים דהונגריה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מתוך מאמר על העיר פרסבורג המכנית ירושלים הקטנה או פרשבורג ירושלים דהונגריה.

מוניטין יצא לה לקהילת פרשבורג, שכונתה: "ירושלים של הונגריה". רוב יהודיה היו חרדים לתורה ולמצוות, אך קהילתה הניאולוגית הנפרדת אף היא פעלה בגלוי, ובתמיכת השלטונות.

הגיעו ימי התנועה הציונית. כבערים אחרות כן גם בפרשבורג נוסדו אגודות ציוניות שונות, אגודות של דוברי עברית, אגודות של "אוהבי ציון". השפעתו של הרצל רבה הייתה בהונגריה, אף לא מעטה בפרשבורג. בין הנבחרים לקונגרסים הציונים מפרשבורג נבחר - לקונגרס הציוני השישי - מכס נורדוי.

תנועת המזרחי אף היא הכתה שורשים בין יהודי פרשבורג. אמנם החרדים הקיצוניים לא הניחו לחרדי העיר להתאגד במזרחי הציוני, אך עם זאת נתקיימה כאן הועידה העולמית של המזרחי, בראשותו של הרב יצחק-יעקב ריינס - למרות "אסורם" של רבנים רבים. רבים מיהודי פרשבורג פעילים היו בארגונים הציוניים השונים, גם ב"המזרחי".

הגענו לימי מלחמת העולם הראשונה. קמה המדינה המאוחדת של צ'כיה וסלובקיה.

בני דור זה, שראה את מלחמת העולם הראשונה - אבותינו הם. יוצאי פרשבורג שזכו ועלו לארץ, זוכרים היטב את מאורעות ימיהם, את המאורעות השונים, בכל שטחי חיי הקהילה, שעברו מאז הייתה פרשבורג שניה לפראג הבירה. אף כאן היו פרשיות מופלאות של חיי רבנות וישיבות פעילות ציונית, מזרחית וגם אגודאית. מעל כל אלה ריחפה הכמיהה לעלייה לארץ-ישראל.

הזוכים לעלות - לא עברה עליהם תקופת היגון של השלטון הנאצי. הללו יושבים בינותינו ומפיהם מאזינים אנו לדברי-ימיה של קהילת פרשבורג בחמישים השנים האחרונות, עד שעלה הכורת.