קיום שטרות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אישור בית דין, שנבדקו חתימות העדים בשטר ונמצאו כי נכונות הן.


מדין תורה, "עדים החתומים על השטר, נעשו כמי שנחקרה עדותם בבית דין", ואין צורך ב"קיום שטרות". אבל חכמים תיקנו, שכדי לגבות באמצעות שטר, יש צורך לאשר את החתימות שעליו, או על ידי העדים החתומים עצמם, או על ידי עדים אחרים המכירים את החתימות שעל גבי השטר, או על ידי שמדמים את חתימות העדים שעל שטר זה לשטרות אחרים שחתומים עליהם אותם עדים.