רבי מנחם המאירי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי מנחם בן שלמה המאירי, מגדולי פרשני התלמוד בפרובנס. נולד בשנת ה"א ט'. כתב ספרים רבים, הידוע בהם הוא ספרו בית הבחירה - פירוש מקיף ושלם על המשנה והתלמוד, כאשר המשנה מבוארת בנפרד עם כל הסתעפויות הסוגיא בגמרא, ואח"כ מבוארים חלקי הסוגיא שלא היו קשורים למשנה. הספר נכתב בעברית צחה ורהוטה (ולא ב'לישנא דרבנן'), ויש בו לקט של דברי הפרשנים והפוסקים שקדמו לו מנומקים ומבוארים, והסברים והכרעות משלו. בין ספרי ההלכה של המאירי נמצא ספר מגן אבות, שבו מבוא ו- 24 עניינים בנושאים הלכתיים שונים. הספר נכתב בעקבות הגעתם לפרובנס של כמה מתלמידי הרמב"ן בעקבות פטירת רבם; הם החלו להתווכח עם חכמי המקום, ורצו להנהיג בפרובנס את מנהג רבם הרמב"ן, והמאירי ניגש להגן על מנהג המקום. הספר שימש מקור הלכתי חשוב לראשונים שלאחריו. הספר 'מגן אבות' נדפס לראשונה בלונדון תרס"ט ע"י י' לאסט (באחת ממהדורות הצילום נקרא בטעות 'תשובות המאירי'). לאחרונה הולך ונדפס ספר 'מגן אבות' מחדש עם תיקונים רבים בידי ר' יקותיאל כהן. ספר הלכה נוסף שכתב רבנו המאירי הוא הספר קרית ספר על הלכות סת"ם. הספר יצא לאור לראשונה בשנת תרכ"ג באיזמיר, ובשנת תשט"ז יצא לאור מחדש ע"פ כתבי יד ע"י הרב משה הרשלר. נפטר בשנת ע"ה. המהדיר העיקרי של ספרי המאירי הינו הרב אברהם סופר.

תקופת חייו של רבי מנחם המאירי על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן