רכילות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דיבורים העלולים לגרום לשנאה ולמחלוקת בין אדם לחברו, למרות שדברי אמת הם (ואין בהם הוצאת שם רע) וגם אין בהם כל גנאי לאדם שמספרים עליו (ואין בהם לשון הרע).


אסור מן התורה לספר דברי רכילות, שנאמר (ויקרא יט, יז): "לא תלך רכיל בעמך". כאשר מספרים לאדם: "כך וכך אמר פלוני עליך, כך וכך עשה לך פלוני", אף על פי שהדבר אמת ואין בו גנאי למי שמספרים עליו, אם דברים אלו עלולים לגרום לשנאה או לסכסוך וכדומה, הרי הם אסורים משום "רכילות".


כשם שאסור לספר דברי רכילות, כך גם אסור לשומעם, וכל שכן לקבלם (להאמין לדברים).