שאור שבעיסה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כינוי ליצר הרע מקור הביטוי במסכת ברכות דף יז

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז/א ורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם

ראה עוד[edit]