שומע על מתו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מי שקיבל ידיעה על מות קרוב שהוא חייב להתאבל עליו.


השומע על מתו - טובל ואוכל קדשים בערב, שכן אפילו ביום השמועה עצמו הוא אינו אונן אלא מדרבנן, ואילו בלילה שלאחר אותו יום אין עליו תורת אנינות כלל.


ראה עוד ערך: שמועה קרובה; שמועה רחוקה.