שיפועי אוהלין כאוהלין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אוהלים משופעים, שאין להם תקרה, דינם לעניין טומאה כשאר אוהלים. ויש מפרשים: השיפועים של האוהל נחשבים לעניין טומאה כגוף האוהל, שאם היתה טומאה תחת השיפוע, אף על פי שאינה תחת תקרת האוהל, הכל טמא, כאילו היתה מונחת תחת התקרה.